Actions

Vikidia (hy)

From WikiApiary, monitoring Vikidia (hy) and over 25,500 other wikis

Overview

Logo of Vikidia (hy)
Name:
Vikidia (hy)
Description
Վիկիփոքրիկը հայերեն հանրագիտարան է, որը գրված է 8-13 տարեկան երեխաների համար, որոնք փնտրում են իրենց տարիքին հարմար, հեշտ կարդացվող նյութեր: Յուրաքանչյուրը, անկախ տարիքից կարող է խմբագրել Վիքիփոքրիկը: Հետաքրքրվա՞ծ եք: Օգնե՛ք ստեղծել հոդվածներ կամ բարելավեք եղածները: / Vikidia is an Armenian encyclopedia written for 8-13 year olds looking for age-appropriate, easy-to-read material. Anyone, regardless of age, can edit Vikidia. Are you interested? Help create articles or improve existing ones.
Founded on
2017/09/16 04:19:00 PM
1,412 days old; the 21,966 wiki by date founded; the 30,558 wiki added to WikiApiary.
Interwiki:
hyvikidia
Farm
Archive
WikiTeam archived 3,519,800 bytes to hyvikidiaorg_w-20210622-wikidump to Internet Archive on 2021/06/22 00:00:00.

Network

HTTP server
IP address 104.21.15.203, 172.67.163.245
Reverse lookup
Netblock organization Host:Cloudflare, Inc. (CLOUD14)
Vikidia (hy)/Maxmind

General

MediaWiki Version Generator:MediaWiki 1.31.14 (1.31.14)
Timezone Asia/Yerevan
Time Offset 240
Sitename Vikidia
Rights
PHP Server API apache2handler
PHP Version 7.3.27 (7.3)
Language Հայերեն (Հայերեն)
Database type mysql
Database version 5.7.32-log (5.7)
Wiki ID vikidia_hy-wk_
Max upload size 100 MB
Server https://hy.vikidia.org
Article path /wiki/$1
Interwiki URL https://hy.vikidia.org/wiki/$1
Settings Write API True

Usage

General Statistics

Users
Users: 68
Active users: 0
Admins: 4
Contents
Articles: 1054
Images: 9
Pages: 1438
Index: 3
Activity
Edits: 3124
Jobs: 1
Views: n/a

Last updated: 2021-07-29 09:01:04

Extensions

Vikidia (hy) uses the following 62 extensions:

Skins

Default skin: Vector

Vikidia (hy) uses the following 5 skin(s):

Notifications

Vikidia (hy) has 0 notification(s). So far no notification has been requested for this website.

Add a notification

Settings

Collection URLs


Identifiers

ID

276774

Bot segment

54

Day segment

1

Hour segment

6

Operators

Audited
This site has not been audited.
Flags
Active
Yes
+curatedCollecting

+general +extension +skin +statistics (API)Check every
240 minutes
Edit Index

n/a

Pages Change

0%

Users Change

0

Admin Ratio

0


Logs for Vikidia (hy)